Sosyal bilgiler 6. sınıf performans görevi konuları

2008-08-20 19:42:00
Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları
A) Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin şema üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların kısaca açıklanması
B) Demokrasi kavramı ( Konuyla ilgili hikaye ya da kompozisyon yazılacak)
C) Anadolu Uygarlıklarından Hitiler ve Frigler (Bu projede uygarlıklara ait farklı kaynaklardan toplanan fotoğraflar yer alacak
D) Anadolu Uygarlıklarından Lidyalılar ve Urartular ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek
E) Fotoğraflarla Hasankeyf’in tanıtılması
F) Atatürk ve Bilim konusunun döneme ilişkin fotoğraflarla araştırılması
Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları
A) Denizli’nin coğrafi ekonomik ve beşeri özellikleri hakkında araştırma yapınız
B) Ege bölgesinin coğrafi yapısını (Topografyasını) yapınız
C) Çanakkale Savaşı ile ilgili Bilgi toplayın
D) Bölgelerde Yetiştirilen önemli ürünleri Türkiye haritasında fotoğraflarla gösteren çalışma yapınız.
E) Türkiye’deki İklimin dağılışını Türkiye Haritasında gösteren bir çalışma yapınız.
F) Osmanlıda ki Divan-ı Hümayun hakkında bilgi toplayarak tabloda açıklamalarla gösteren bir çalışma yapın
G) Coğrafi Keşiflerin sebepleri sonuçları ve Osmanlıya etkilerini araştırınız
H) İstanbul’un Fethini araştırınız
İ) Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri hakkında araştırma yaparak onun eserleri ile ilgili resim arşivi oluşturun.
J) İpek ve Baharat yolları hakkında bilgi toplayarak bu yolları gösteren bir harita çiziniz.
K) İkinci Abdülhamit hakkında bilgi toplayın
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7. Sınıf Konuları
A) TC. Anayasasındaki İnsan Hakları ile ilgili maddeleri inceleyiniz.
B) Ülkemizdeki bir Sivil Toplum Örgütünü inceleyiniz.
C) TC. Devletinin yönetim yapısını inceleyiniz.
D) Vatandaşlık haklarımızı inceleyiniz.
E) Depreme karşı alınacak tedbirleri araştırınız.
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 8. Sınıf Konuları
A) Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri araştırınız.
B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini inceleyerek değerlendiriniz.
C) Çocuk Hakları Sözleşmesini inceleyerek değerlendiriniz.
D) İnsan Haklarını korumak için kurulmuş uluslar arası kuruluşları araştırınız
E) İnsan Haklarını korumak için kurulmuş ulusal kuruluşları araştırınız
F) İl Yönetim Yapısını inceleyiniz. ( Kuruluşların faaliyetleri ve çalışmaları)
G) Genel Yönetimin (Ankara) incelenmesi(Merkezi Yönetim)
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Konuları
A) Milli Mücadelede Denizli’nin Yeri ve Ahmet Hulusi Efendi hakkında bilgi
B) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çiziniz
C) Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz
D) Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çiziniz
E) I. Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çiziniz.
F) M. Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çiziniz
G) Ermeni Meselesini araştırınız.
H) TBMM.ye karşı çıkan isyanların haritasını ve tablosunu çiziniz
İ) Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
J) Kurtuluş Savaşı dönemi ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
K) Atatürk’ün Kişisel özellikleri ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız
L) I. Dünya savaşı ile ilgili Power Pointte hazırlanmış soru sunusu hazırlayınız

3412
0
0
Yorum Yaz