sosyal bilgiler 6. sınıf çalışma kağıdı

2008-09-16 20:50:00

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

     a- Avustralya kuzey yarıkürededir

     b- İlk insanlar avcılık ve toplayıcıkla geçiniyorlardı

     c- Yasadığımız yıl 21. yüzyıl içindedir

    d- Çatalhöyük Anadolu'nun tarih öncesinin önemli bir şehridir

 

2. Aşağıda yazılı cümleler ve karşılarında o cümleler ile ilgili kavramlar vardır.

    Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   a- Başkenti Hattuşaş tır                                                 Hititler

   b- Karakteristik bitki örtüsü bozkırdır                          Karasal iklim

   c- Ekvatora paralel olarak çizilen dairelere denir        Meridyen

   d- Tüm mevsim yağış görülür                                      Karadeniz iklimi

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde bir kutuptan diğer bir kutba ulaşan ve paralelleri dik kesen

    yarım çemberlere verilen ad yer almaktadır?

    a- Meridyen                 b- Paralel                  c- Ekvator                   d- Kutup

 

4. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha ayrıntılı olacaktır?

    a- 1/5 000 000                b- 1/8 000 000            c- 1/10 000 000           d-     1/15 000 000

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yazların sıcak ve kurak kışların ılıman ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminin görüldüğü bir ilimiz değildir?

    a- Çanakkale                   b- Kilis                       c- Burdur                    d-  Antalya

 

6. Asagidaki tarihlerden hangisi Orta Çağı kapsamaktadır?

    a- 1789-Günümüz           b- 1453-1789           c-  MÖ 3500-375       d-  375-1453

 

7. 1899 hangi yüzyıla girmektedir?

    a- 17                                b- 18                           c- 19                            d-   20

 

8.         I- Parayı kullanma

            II- Merkezi krallıkla yönetilme

            III- Çok Tanrılı dinlere inanma

 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının tümünde görülen  bir özelliktir?

     a- I-II                     b- Sadece III                     c-  II-III                 d-   Sadece II

 

9. Anadolu'da tarih öncesi dönemlere ait farklı özellikte yerleşim alanları bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki tarih öncesi mağara yerleşmesine örnek gösterilebilecek önemli bir merkezdir?

    a- Boğazköy            b- Alacahöyük              c-  Karain               d-  Çatalhöyük

 

10. Karadeniz ikliminin dar bir kıyı şeridinde görülmesinin temel nedeni nedir?

    a- Bitki örtüsü         b-  Toprak örtüsü           c-  Matematik Konum     d- Dağların uzanış yön

1807
0
0
Yorum Yaz