Sosyal bilgiler 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorusu

2008-08-10 17:35:00

***Çoktan seçmeli sorular(35 puan)

1.Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemlerle elde ettiğimiz bilgilere görüş denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüşe örnektir?

  a)Dünya güneş çevresinde dönmektedir.

  b)Benim babam babaların en iyisidir.

  c)Bir gün yirmi dört saattir.

  d)Güneş doğudan doğar.

 

2.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?

  a)Atatürk 19 mayıs 1919 da samsuna çıktı

  b)Japonlar dünyanın en zeki insanlarıdır.

  c)Türkiye kuzey yarım kürededir.

  d)Marmara depremi 17 ağustos ta oldu.

 

3.I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları

   ΙΙ.Ülkemizin coğrafyasını

   III.Ülkemizin tarihini

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?

  a)Yalnız 1                b)Yalnız 2

  c)1 ve 2                   d)1,2 ve 3

 

4.aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?

  a)Komşularla ilişkiler

  b)Vatandaşlık haklarımız

  c)Türk dil kurumu

  d)Bitkilerin büyümesi

 

5.Güneş batıdan batar cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile eşleştirilebilir?

  a)Görüş                     b)Olgu

  c)Kavram                 d)Genelleme

 

6.I.Türk tarihini araştırmak

   II.Türk dilini geliştirmek

   III.Anadolu’nun Türk vatanı olduğunu kanıtlamak

   Yukarıdaki bilgilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun acılış amaçlarındandır?

a)yalnız 1                    b)1 ve 2

c)1 ve 3                       d)1,2 ve3

7.Görüş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a)Bize göre doğru olandır.

  b)Gözlem yoluyla elde ettiğimiz bilgilerdir.

  c)Tarafsız olduğu söylenemez.

  d)Deneylere dayanan bir bilgidir,

 

***Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı(D),yanlış olanı (Y) ile gösteriniz.(25 puan)

1)Olgu ve görüş aynıdır………

2)Yaşadığımız herhangi bir olay sadece bizi ilgilendirmez………

3)Sosyal bilgiler hak ve sorumluluklarımızı öğrenmemize yardımcı olur……

4.Olgu kişiden kişiye değişmeyen bilgilerdir……..

5)Bilimsel araştırmalarda dipnot kullanırız………

 

***Aşağıdaki sorulara uygun şekilde cevaplandırınız.(40 puan)

1)Türk dil kurumunun açılış nedenini yazınız?

 

2)Atatürk’ün  Sosyal Bilgilerin gelişmesi için yaptığı çalışmaları yazınız?

 

3)Bilimsel araştırma basamaklarını yazınız?

 

4)Olgu –Kavram-Genelleme üçgenine bir örnek veriniz?

 

 

 

                                 

4981
0
0
Yorum Yaz