Sosyal bilgiler 2.dönem 1. sınav

2009-04-01 20:41:00

Adı Soyadı:

Sınıf / No:

2007/2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜLKÜ İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6-B SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

1)Türkiye’nin dünyada en geniş rezervlere sahip olduğu maden olan “Bor” mineralinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

            a)Akdeniz        b)Marmara                  c)İç Anadolu                d)Karadeniz

2)Ülkemizin en çok alışveriş yaptığı ülke Almanyadır. Bu duruma neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

       a)Geçmişe dayanan tarihi ilişkiler                b)Kültürel benzerlikler

       c)Ülkedeki Türklerin varlığı                        d)Coğrafi yakınlık

3)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkelerden biri değildir?        a)Almanya                   b)ABD            c)Ermenistan                d)İngiltere

4)Herhangi bir ülkenin ihtiyacından fazla olarak ürettiği bir malı ya da ürünü ikinci bir ülkeye satmasına ne ad verilir?

            a)Tüketim                 b)İthalat                      c)İhracat                         d)Üretim

5- Ülkemizin en çok ihraç ettiği ürünler hangileridir?

A. Sanayi ürünleri                         C. Hayvansal ürünler

B. Tarım ürünleri                           D. Orman ürünleri

6.Büyük baş hayvancılık daha çok yüksek boylu çayırların yetiştiği alanlarda yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde daha çok büyükbaş hayvancılık yapılan bölge verilmiştir?

a)Akdeniz bölgesi                           b)Marmara bölgesi

c)İç Anadolu bölgesi                      d)Doğu Anadolu bölgesi (Erzurum – Kars Bölümü)

                  7.Aşağıdakilerden hangisinde çay fabrikası kurmak daha ekonomik bir yatırım olur?

                    a)İstanbul                      b)İzmir                                  c)Adana                                            d)Rize

8-Aşağıdaki illerden hangisinde taşkömürü çıkarılmaktadır?

A-Artvin          B) Antalya                    C-Kütahya      D) Zonguldak

9-Orta Asya’da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır?

A-Sınırların genişletilmesine                      C-Yerleşik yaşama

B-Hukuk kurallarına                                   D-Bağımsızlık düşüncesine

 

10)Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Demir-çelik fabrikası bulunmaz?

a)Karabük                    b)Zonguldak-Ereğli                     c)Hatay - İskenderun                   d)Ankara

 

11)Kış (Kayak) turizmi için ülkemizde uygun yer arayan bir kişi aşağıdaki şehirlerden hangisini tercih edemez?

a)Erzurum                        b)Bursa                                   c)İzmir                         d)Kayseri

 

12)Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.

Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A)  Makarna Fabrikaları                  C)  Fındık İşletmeleri      

B)  Kereste Sanayi                          D)  Çay Fabrikaları

 

13-Aşağıda tarihi-turistik yerler ve bunların bulunduğu iller sıralanmıştır. Bunları doğru şekilde eşleştiriniz. Her doğru sorunun cevabı 2 puandır. (Toplam 10 puan)

ESERLER

 

İL

ESER

A

Pamukkale

İstanbul

 

B

Sümela Manastırı

Denizli

 

C

Ayasofya Müzesi

Nevşehir

 

D

Kız Kulesi

Trabzon

 

E

Peribacaları

İstanbul

 

 

14-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D), Yanlış olanların başına (Y) yazınız(10 P.)

 

A- İslam tarihindeki ilk halife Hz. Ebubekir’dir. (       )

B- Hz. Muhammed (S.A.V.) ve beraberindeki Müslümanların, 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne Miraç denir.(      )

C- İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. (       )

D- Talas Savaşı sonucunda Türkler toplu şekilde İslamiyet dinine geçmişlerdir.(      )

E- Ülkemizde en zengin orman varlığı Doğu Anadolu bölgesinde bulunur.(       )

 

15- Aşağıda Ege Bölgesinin üretimde 1. olduğu tarım ürünlerinin baş harfleri verilmiştir. Gerisini siz tamamlayınız.(6 P.)

Z……………

Ü…………..

H…………..

T……………

İ……………

P……………

16-Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boş yerleri verilen kelimelerden uygun şekilde seçerek doldurunuz.(8 P.)

Gazneli Mahmut    -   Divan-ı Lugat’it Türk         -         Nevruz          -   İthalat   -              İhracat 

 

A- Bir ülkenin başka bir ülkeden mal satın almasına ……………………….denir.

B- Tarihteki ilk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ……………………………………….’tür.

C- Hizdistan’a 17 sefer düzenleyerek buraya İslamiyet’in yayılmasını sağlayan ünlü Türk hükümdarı …………………….      ……………… ‘tur.

D-Türklerin kutladığı ortak Bayram ……………………….’dur.

 

17- Siz Yenice’nin Belediye Başkanı olsaydınız Yeniceyi Turizme açmak için neler yapardınız. Kısaca yazınız.(6 P.)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

NOT: Sınav 1 ders saati (40 dk.)’dır.Testler 5’er puan,13. ve 14. soru 10’ar puan,15. ve 17. soru 6’şar puan,16. soru da 8 puandır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

                                                                                                        Sadık ÖZTÜRK

                                                                                                Sosyal Bilgiler Öğretmeni

                                                                                                        Başarılar dilerim.

 

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz