Son sınıf eğitim fakültesi öğrencilerin okul deneyimi staj rapor

2008-07-22 18:44:00

ETKİNLİK 2.2

YÖNERGE VE AÇIKLAMALAR

Öğretmen    : Cengiz KUMCU

Sınıf             : XI TM A

Ders             : İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Giriş             : Ders saat 08:30’da başladı. Öğretmen birkaç dakikalık gecikmeden sonra derse girdi. Derse başlayabilmek için sınıfı uygun duruma getirmeye çalıştı. Bu işlemi yerine getirdikten sonra ön bilgileri kontrol etti.

Temel Düşünceler:

Konunun içinden bazı sorular sordu. Ön koşul öğrenmeleri kontrol etti. Kendisi konuyu sade bir şekilde anlattı. Dönütler vererek öğrencilerin konu üzerinde ne kadar yoğunlaştığını anlamaya çalıştı. Konunun öğrenildiğinden emin olduğunda sınıfa sorular yöneltmeye başladı. Bütün bunlar süregelirken konuyu daima güncel yaşamla iç içe tutmaya çalıştı.

Anlatım: Dersin geneline baktığımızda öğretmen gayet sade ve yalın bir dil kullandı. Öğretilenlerin anlaşılıp anlaşılmadığını öğrencilere sorular sorarak kontrol etti. Bütün bunları yaparken kısa ve anlaşılır cümleler kurmaya özen gösterdi.

Düşünceler: Sınıfa bazı sorulan sorarak konuyu daha da somutlaştırmaya çalıştı. İstediği cevaplar gelince tekrar sorularla derse devam etti. Yapamayan çocuklara kısmen yardımcı oldu. Direkt olarak konuyu hiçbir zaman vermedi.

Ses: Öğretmen konuyu anlatırken konunun ve öğrencilerin durumuna göre sesini yükseltip, alçalttı. Ses, hız, tonlama ve vurgu yönünden sınıfa ve konuya oldukça hakimdi.

Diğer: Sınıfı sürekli olarak dolaşıp ders disiplininin bozmamaya çaba sarf etti. Öte yandan yine de her sınıfta olduğu gibi bu sınıfta da dersi baltalamaya çalışan öğrenciler vardı. Bunları bazen sözlü olarak, bazen de mimikleriyle sindirmeye çalıştı.


ETKİNLİK 2.3

YÖNERGE VE AÇIKLAMALAR

Öğretmen    : Cengiz KUMCU

Sınıf             : XI TM A

 

Soruların Sınıftaki Öğrencilere Dağılışı:

Bütün öğrenciler kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştı. Öğretmen de herkesin derse katılımı için çaba gösterdi. Soruları belli gruba (çalışkanlara-tembellere) değil tamamına yöneltti. Demokratik bir ders oldu diyebilirim.

Kız ve Erkek Öğrenciler:

Sorulara cevap verme başarısı açısından baktığımızda aralarında birbirlerine karşı bariz bir üstünlük göremedim. Ancak öğretmen önceden sivrilmiş öğrencilere pek cevap hakkı vermedi. Herhalde dersle fazla ilgilenmeyenleri derse katmak için yaptı.

Göz Teması:

Öğrenci doğru cevap verdiğinde de tebessümle karşılaştı. Ayrıca ders esnasında dersle ilgilenmeyenleri göz iletişimi sağlayan konuşmadan derse iştiraklerini sağlıyor.

Zamanlama:

Soruyu sorduğu zaman öğrenciler hemen parmak kaldırsa bile, bilemeyen öğrencileri göz önünde bulundurarak düşünme payı bırakıyor.

Pekiştirme:

Doğru cevabı aldığında “aferin oğluma, aferin kızıma” diyerek olumlu pekiştireçler veriyor. Bilinmeyen sorulara direkt müdahale hiç yapmadı. İpuçları vererek doğru cevaba doğru yöneltti. Yardım edilerek bile olsa bilinen sorulara kaşı daima “aferin, çok güzel” diyerek pekiştireç verdi.


Kullanılan Dil:

Bazen çocukların anlayamadığı sorular da oldu, fakat bunu fark ettiği anda hemen soruyu sadeleştirerek, anlaşılır hale getirerek somutlaştırarak sordu.


ETKİNLİK 2.4

YÖNERGE VE AÇIKLAMALAR

Sınıf                         : XI TM A

Ders                         : İnkılap Tarihi

Sınıf Öğretmeni      : Cengiz KUMCU

 

Dersten Önce:

Öğrenci zili çaldığında sınıfa girdim. Öğretmen zili çalmasına birkaç dakika vardı. Bu yüzden öğrenciler itişip-kakışıyor, bağırıyorlardı. Öğretmen zili çaldığında gürültü kısmen azalmaya başladı.

Derse Başlarken: Öğretmen derse girdikten sonra hemen derse başladı. Hem ders için uygun bir ortam yaratmak hem de ön bilgileri kontrol etmek için bazı sorular sordu.

Ders Sırasında: Öğretmen öğrencilere soru soracağında, tahtaya çağırdığında hep adlarıyla hitap ediyor. Talimatları yönergeleri açık ve seçik şekilde veriyordu. Öğrencilerle konuşurken göz iletişimini asla kesmiyordu. Ses tonunu sınıfa göre sürekli değiştiriyordu.

Öğretmen Sınıftaki Hareketleri:

Sıraların arasında sürekli dolaşarak sınıfın tamamının derse katılımını sağladı. Sınıfa arkasına dönmemeye özen gösterdi. Ayrıca dersle ilgilenmeyenleri sözle gerekse göz temasıyla uyardı. Öğretmen masasına hiç oturmadı.

Sorun Çıktığında: Bazı öğrenciler konuyla ilgilenmiyor, bazıları kendi aralarında konuşuyor, tartışıyor... Bunlara ilk önce sözlü müdahalede bulunuyor. Kızdığını belli etmeye çalışıyordu. Fakat bunları yaparken zamanı çok ekonomik kullanmaya çalışıyor. Dersten kopmamaya özen gösteriyor. Çizgiden çıkanları kesin bir şekilde ikaz ediyor. Yine de başarılı olmamışsa değişik cezalara başvuruyor.

Ders Bitiminde: Dersin bitimine kısa bir süre hala öğretmen sınıfın konuyu ne kadar anlayıp ne kadar anlamadığını kontrol ediyor. Bir sonraki derste neler yapılacağından bahsediyor.

Genel Değerlendirme: Öğrencilerin derse katılımı oldukça fazlaydı. Bunda öğretmenin payının büyük olduğu şüphesiz. Çünkü sınıfla çok iyi bir iletişim sağlamış, dersi ve sınıfı yönetmiştir. Sınıfın geneline baktığımda konunun anlaşılmış olduğunu görmek daha da iyiydi.


ETKİNLİK 2.5

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğretmen her gün öğrencilere soru sorar ve onlardan cevap alır, öğrencileri gözler ve onlara yardım eder. Öğrencilerle tartışır; onları gayrete getirir, yüreklendirir. Öğretmen yazılı ödev verir. Yapılan ödevleri inceler. Bazen bu ödevlere not verir. Öğretmen sınavlar yapar. Bu sınavlardan alınan notlar, öğrencilerin kayıtlarına geçer. Böylece öğretmen her gün öğrencilerin neleri yapabildiğine bakar. Buradan elde ettiği bilgilerden yararlanarak onlara yaptıracağı çalışmaları planlar.

Yazılı çalışmalara not verilmesini gerektiren pek çok neden vardır. Bunlardan bazıları:

-          Öğrencilerin yanlışlarını düzeltmek

-          Öğrenme eksikliklerini giderici önlemler için hazırlık yapmak.

-          Öğrencileri öğrenmeye güdülemek,

-          Öğrencilere, velilere ve okula, her öğrencinin sağladığı gelişmelerle ilgili bilgi vermek, öğrencinin ne kadar çaba harcadığını belirlemek.

-          Sağlanan öğretmenlik hizmetinin etkili olup, olmadığını görmek.

Sınıf            : XI TM A

Öğretmen   : Cengiz KUMCU

Yaptığım 3 haftalık gözleme göre öğrenci çalışmalarını şöyle değerlendirebilirim. Yaptığı çalışmaları sadece notları vermiyor. Bazen öğrenciye direkt pekiştireç vererek değerlendiriyor. Çalışmanın önemli amaçlarından birisi de işlenmiş bir konu pekiştirmek veya işlenecek konuya ön hazırlık yapmak için yapılıyor.

Öğrencilerin yıl içindeki durumlarını genel olarak değerlendirip ona göre not veriyor. Bunu yapmak için testlere de başvuruyor. Test yapacağı günü önceden belirliyor. Yıl sonunda kanaat notu verirken bu testleri de göz önünde bulunduruyor.

Yaptığı test çalışmalarının hiç birisini değerlendirmeden bırakmıyor. Her sorunu inceliyor. Öğrenciye bunun niye doğru ya da niye yanlış olduğunu anlatıyor. Ayrıca bu çalışmalar sayesinde çocukların genel olarak hangi konularda başarılı, hangi konularda eksik olduğunu görüyor.

Verilen ödev ve çalışmaları yapan öğrencilere pekiştireç veriyor, yapmayan öğrenciler ciddi şekilde uyarılıyor.


ETKİNLİK 2.6

DERS KİTAPLARINDAN YARARLANMA

Sınıf                         : XI TM A

Sınıf Öğretmeni      : Cengiz KUMCU

Ders                         : İnkılap Tarihi

ÇALIŞMA STRATEJİSİ

1.      EDİNİLECEK BİLGİYİ BELİRLEME

Öğretmenin Yaptığı:

-          Sınıfa konunun ne olduğunu söyledi ve kitaptan o konunun bulunmasını istedi.

-          Problem çözmenin önemi, hayatımızdaki yeri konusunda bazı ön veriler sundu.

Öğrencinin Yaptığı:

-          Öğrenciler kitaplarında belirtilen sayfadaki problemleri açtı.

-          Öğretmen problemin günlük hayatımızdaki yeri konusundaki konuşmasını dinlediler.

Takip İşlemi:

Öğrenciler cevabı öğretmenleri ile tartışarak bulmaya çalışıyorlardı.

2.      BİLGİYİ TABLO HALİNDE ÖZETLEME

Öğretmenin Yaptığı:

Öğretmen dikkat edilecek noktaları ve izlenmesi gereken yolları belirtir.

Öğrencinin Yaptığı:

Öğrenciler öğretmenin verdiği bilgiler ışığında problemleri nasıl çözeceğini beyinlerinde şekillendirmeye çalışırlar.

 


Takip İşlemi:

Sorunu çözme basamakları hakkında verilen bilgilerin tekrar gözden geçirilmesini öğretmen sınıftan ister. Daha sonra yapılan yanlışlıkları gidermek için sınıfa sorular yöneltir. “Arkadaşınız nerede yanlış yaptı?” gibi.

3.      BİLGİYİ ŞEMA VE ŞEKİL HALİNDE ÖZETLEME

Öğretmenin Yaptığı:

Öğretmen konuyu daha da anlaşılır hale getirmek için söylediklerini maddeler hainde tahtaya yazar.

Öğrencinin Yaptığı:

Öğrenciler tahtadaki maddeleri incelerler. Daha sonra sorunu çözmede yardımcı olarak verileri kafalarında sıralamaya koymaya çalışırlar.

Takip İşlemi:

Öğretmen yazdığı maddeler ve verdiği örneğin anlaşılıp anlaşılmadığını araştırır.

4.      VERİLEN BİLGİLERİ SIRALAMA VE DÜZENE KOYMA

Öğretmenin Yaptığı:

Öğretmen öğrencilere problem çözmede gerekli olacak verileri niçin verdiğini ve bu sıralamanın nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışır.

Öğrencinin Yaptığı:

Öğrenci öğretmenin verdiği bu verilerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışır. Sıralamayı kafasında canlandırır. Ayrıca problem çözümü sırasında bunları tek tek kullanmaya çalışır.

Takip İşlemi:

Verdiği bilgiler doğrultusunda problemlerin çözümü yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

 

5.      METNİN VERİLEN KISMINI TAMAMLAYARAK BÜTÜNLÜK SAĞLAMA

Öğretmenin Yaptığı:

Öğretmen değişik kaynaklardan bulduğu soruları tahtaya yazarak daha önceki veriler ışığında soruların çözümünü ister. Bunu isterken daha önceki verdiği bilgilerin mutlaka göz önünde bulundurulmasını tekrarlar.

Öğrencinin Yaptığı:

Öğrenciler yeni karşılaştığı soruları eski bilgiler ışığında çözmeye çalışırlar.

Takip İşlemi:

Kendi buldukları sonuçla öğretmenin bulduğu sonucu karşılaştırırlar. Nerede yanlış yaptıklarını anlamaya çalışırlar.


ETKİNLİK 2.7

GRUP ÇALIŞMASI

Sınıf                         : XI TM A

Ders                         : İnkılap Tarihi

Sınıf Öğretmeni      : Cengiz KUMCU

 

1. Grup Çalışmasına Geçiş:

Öğretmen derse girince grup çalışması yapılacağını söyledi. Grupların eşit seviyede olmaları için grup üyelerini kendisi seçti.

2. Yapılması İstenen Çalışmalar:

Öncelikle grup üyelerinin kendi aralarında görev dağılımı yapmalarını istedi. Bu doğrultuda grupta başkan, sözcü ve yazıcı seçildi. İstenen çalışma grupların seviyelerine uygundu.

3. Çalışmaların İzlenmesi:

Öğretmen sürekli olarak grupların çalışmalarına yardımcı oluyordu. Öğretmen kısmi olarak öğretme, güdüleme, yardım etme ve örgütleme faaliyetlerine katılıyordu. Buradaki çalışma tamamen öğrenci merkezli idi.

4. Sorunlar:

Öğretmen bir grupla ilgilenirken diğer gruplarda kaynaşma başlıyordu. Bu yüzden bazen ders amacından uzaklaşıyordu. Öğretmen bunları bertaraf edebilmek için büyük çaba sarfetti. Gruplara yaptığı çalışmaları sorarak disiplini sağlamaya çalıştı.

5. İzleme (Takip):

Öğretmenin her bir grupta kalma süresini o gruptaki karşılaşılan sorunlar ve sorulan sorular belirledi. İlgilenilen grup pür dikkat öğretmeni dinlerken diğer gruplar sürekli kaynaşma içindeydi.

 

6.      Gruplarda İç Örgütlenme:

Grup içinde her öğrenci kendine verilen görevi kısmen yerine getirmeye çalışıyordu. Gruptaki başkan diğer grup üyelerine yapılan gerekenleri hatırlatıyordu. Fakat gruptaki herkes görevini yerine getirmiyordu. Bazı grup üyeleri çalışmaları yavaşlatıyor, hatta kesiyorlardı. Ancak bunlar öğretmenin sert tepkileriyle karşılaşıyorlardı. Grupta karşılıklı görüş almalar bazen gürültüye yol açıyordu. Bazen de gündemin dışına çıkıldığı oluyordu.

Grup çalışmaları iyi organize edildiği sürece eğitimde her zaman faydalı olur. Ancak bunu çok iyi tertip etmek gerekir. Aksi takdirde bu zaman öldürmekten öteye gidemez. Bu sınıfta yapılan grup çalışmasının amacına ulaştığına inanıyorum. Çünkü çocuklar çok istekliydiler. Her şeyden önce öğrencinin aktif duruma geçmesini sağladığı için bu tip çalışmalara sık sık yer verilmesi iyi olur.


ETKİNLİK 2.8

ÇALIŞMA YAPRAKLARININ HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI

Öğretmen                : Cengiz KUMCU

Sınıf                         :

Ders                         : İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Konu                       : 1930-1939 Türkiye’nin Dış Politikası

28420
0
0
Yorum Yaz