Osmanlı Devletinde Fatih sultan mehmet dönemi hakkında özet bil

2008-05-28 20:28:00

Osmanlı-Macar ilişkileri

Belgrad’ın Alınması (1521 )

Fatih Sultan Mehmet döneminde Belgrat dışında bütün Sırbistan fethedilmişti. Sırplar, Osmanlılar karşısında Belgrat Kalesini koruyamayacaklarını anlayınca burayı Macarlara terk etmişlerdi. Böylece Belgrat, Macarların eline geçmişti.

Osmanlı-Macar ilişkilerinin bozulmasında;

· Macarların her fırsatta Türk topraklarına saldırması,

· Macarların Balkanlardaki milletleri Osmanlılara karşı kışkırtması ve bütün Haçlı seferlerine katılması,

· Macarların ödemesi gereken vergileri ödememesi, vergi almaya gelen elçiyi de idam ettirmeleri etkili olmuştur.

Bu nedenlerle Kanuni, Macarlar üzerine sefere çıktı. Tuna nehrinden bir donanma da Belgrad önlerine geldi. Şehir denizden ve karadan kuşatılarak fethedildi (1521).

Belgrad’ın alınmasıyla:

· Stratejik öneminden dolayı Avrupa’ya yapılan seferlerde Osmanlı ordusu için önemli bir üs oldu.

· Macaristan yolu Türklere açıldı.

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Belgrad’ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu. Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlken’e güveniyordu. Belgrat’ı geri almak için hazırlıklar yapıyordu. Şarlken, bu dönemde Avrupa’nın en güçlü kralıydı. Avrupa’nın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlken’in Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı. Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştü. Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuni’den yardım istedi. Fransuva’nın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlken’in güçlenmesi Osmanlı Devleti’nin aleyhindeydi.

Kanuni, Fransa’yı yanına çekmek Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve Macaristan’ı egemenliği altına almak amacıyla, Macaristan üzerine yürüdü.

Türk ve Macar orduları Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda karşılaştı. Çok kısa süren savaş, Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlandı (1526).

Mohaç Savaşı’nın sonunda;

1. Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoş’u atadı. Daha sonra Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

3. Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu.

4. Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

6. Macaristan’ın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.

2924
0
0
Yorum Yaz