Osmanlı devleti Divanı hümayun, divan teşkilatı hakkında bilgi,

2008-05-28 20:22:00

Kuruluş ŞemasıDİVAN- I HÜMAYUN

PADİŞAH :

1-      Devlet yönetiminin başıdır.Devlet işlerinde son kararı vermek, orduya komuta etmek,büyük rütbeli devlet adamlarını atamak, savaş ve barışa karar vermek, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak padişahın görevleri arasındadır.

2-      Verdiği emirlere “ferman” adı verilirdi.

3-      Fatih Sultan Mehmet’ten sonra Divan’a Sadrazamlar (Vezir-i Azam) başkanlık etmeye başlamışlardır.

 

VEZİR-İ AZAM  (SADRAZAM) :                   BAŞBAKAN

1-      Padişahtan sonra en yetkili ve en yüksek devlet memurudur.

2-      Devlet memurlarını atama ve görevden alma sadrazamın işidir.

3-      Padişahın mührünü özel bir kese içinde taşırdı.

4-      Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanıyla orduya komuta ederdi.

 

VEZİRLER :                                                            DEVLET BAKANLARI                                               

1-      Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olurlardı.Sınırların genişlemesiyle sayıları artmıştır.

 

KAZASKERLER :                                                  ADALET BAKANI

1-      Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı.

2-      Kadıların ve Müderrislerin atamalarına ve görevden almalarına bakarlardı.

 

DEFTERDARLAR :                                      MALİYE BAKANI

1-      Devletin maliye işlerine bakarlardı.devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarlardı.

 

NİŞANCI :

1-      Devlet kanunlarını çok iyi bilirdi.

2-      Yabancı devletlere gönderilecek mektuplara ve Divan kararlarına padişahın tuğrasını çekerdi.

3-      Fethedilen toprakları deftere kaydeder.gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yapardı.

 

ŞEYHÜLİSLAM   ( MÜFTÜ )

1-      Devlet işlerinin İslam dininin esaslarına göre yürütülmesini sağlar ve yürütülecek işler için fetva verirdi. Divan’a Kanuni devrinde katılmış ve Sadrazamla eşit tutulmuştur.

 

KAPTAN-I DERYA                                      DONANMA KOMUTANI ( AMİRAL)

1-      Deniz kuvvetleri komutanıdır.Yükselme döneminde Divan’a katılmıştır.

 

                                                                    SERKAN SERT     

4753
0
0
Yorum Yaz