Haçlı savaşları

2008-04-19 15:47:00


Hıristiyan Avrupalıların, kutsal saydıkları toprakları Müslümanlardan almak amacıyla yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri denir. Avrupa tarihinin önemli olaylarından biri olan Haçlı Seferlerinin başlıca nedenleri ve sonuçlan şunlardır:

Haçlı Seferlerinin nedenleri

Dini nedenler:
- Avrupalı Hıristiyanlar, Kudüs ve çevresindeki kutsal topraklan Müslümanlardan geri almak istemeleri.
- Papa başta olmak üzere din adamlarının bu konuda Hıristiyanları kışkırtmaları, onların toprak sahibi olacağı ve sefere katılanların öldüğü taktirde cennete gideceği şeklindeki açıklamaları.


Ekonomik nedenler

- Fakir olan Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine sahip olma düşüncesi.


Siyasi nedenler:

- Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans'ın Avrupa devletlerinden yardım istemesi.
- Şovalyelerin güçlerini arttırmak istemesi.

Haçlı Seferleri 1096 yılından itibaren başladı ve yaklaşık iki yüzyıl devam etti. Bu süre içinde yapılan sekiz seferden ilk dört tanesi diğerlerine göre önemlidir.


1. Haçlı Seferi
1. Klış Arslan Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Sayıca üstün olan Haçlı ordusuna karşı mağlup olmuş ve İznik Haçlılar tarafından alınmıştır. Bunun üzerine 1. Kılıç Arslan merkezi Konya'ya taşımıştır.
Bunun yanı sıra Kudüs, Antakya ve Urfa'yı alan Haçlılar buralarda Avrupa'dakine benzer derebeylik yönetimleri kurdular.


2. Haçlı Seferi
Urfa ve çevresinin Müslümanlar tarafından geri alınması sonucu İkinci Haçlı Seferi'ni düzenleyen Hıristiyanlara karşı 1. MEsut başarılı bir mücadele göstermiştir. Savaşı kaybeden haçlılar amaçlarına ulaşamamıştır.


3. Haçlı Seferi
Selahaddin Eyyubi'nin Kudus'ü 1187'de Hıttin savaşı ile Haçlılardan geri alması üzerine 3. haçlı seferi düzenlenmiştir.Ancak, özellikle II. Kılıç Arslan'ın başarılı mücadelesi ile haçlılar çok büyük kayıplar vermiştir. Haçlılar Kudus'ü geri alamamıştır.


4. Haçlı Seferi:
Haçlılar dördüncü sefer sırasında ise amaçlan dışına çıkarak İstanbul'u ele geçirip burada Latin İmparatorluğu'nu kurdular (1204).
4. Haçlı seferi amacından uzaklaşmış ve İstanbul üzerine yapılmıştır.


Haçlı Seferlerinin sonuçları

Siyasi Sonuçlar
- Seferlere katılan çok sayıda kont ve şovalye'nin ölmesiyle Avrupa'da derebeylik zayıflamış ve krallıkların güçleri artmıştır.
- Türklerin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.
- İstanbul'un fethi gecikmiştir.
- Türklerin batıdaki fetihleri bir süre durmuştur.


Ekonomik Sonuçlar
- Akdeniz limanları önem kazandı.
- İslam dünyası ile Avrupa arasında ticari ilişkiler gelişti.
- Anadolu, Suriye toprakları yağmalanmıştır.
- Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlendi.


Dini Sonuçlar
- Kiliseye duyulan güven azaldı.
- Skolastik düşünce zayıfladı


Bilmsel Sonuçlar
- Barut, kağıt, pusula gibi buluşlar Avrupa tarafından bu seferler sırasında öğrenilmiştir. Avrupa'da bilim ve teknik alanında gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır.

570
0
0
Yorum Yaz