8.sınıf vatandaşlık dersi yazılı sorusu test ve klasik

2008-05-24 15:12:00
8.Sınıf Vatandaşlık soruları 8

1. Halkın kendi kendisini yönetmesine” ne ad verilir?

a) Demokrasi b) Oligarşi c) Monarşi d) Teokrasi

2. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli şartlardan biri değildir?

a) Üniversite mezunu olmak c) Milletvekili olmak

b) 40 yaşını doldurmuş olmak d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

3. Milli Güvenlik Kuruluna kim başkanlık eder?

a) Genel Kurmay Başkanı b) Başbakan c) Cumhurbaşkanı d) TBMM başkanı

4. Yasalar, ...................... tarafından kabul edilip .......................... tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Boşluğu dolduran uygun seçenek hangisidir?

a) TBMM-Cumhurbaşkanı c) Başbakan-Genel Kurmay Başkanı

b) Bakanlar Kurulu-TBMM d) TBMM Başbakanı-Cumhurbaşkanı

>5. Devletin temel yapısını, işleyiş kurallarını, ulusal egemenliğin nasıl sağlanacağını belirten temel kanuna ………………….. denir.

Türk kadını ilk kez ………. yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.

6. Türkiye’de faaliyet gösteren beş sivil toplum kuruluşu yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7. Sosyal haklardan beşini yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………

8. Türkiye’de kimler seçme hakkını kullanabilir?

9. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim yapısı kaça ayrılır?

NOT: İlk 16 soru beşer; son iki soru onar puandır. Süre 40 dakika.

9289
0
0
Yorum Yaz