8.Sınıf Vatandaşlık dersi yazılı soruları 10

2008-04-22 09:12:00
8.Sınıf Vatandaşlık soruları 10
  1. Yurttaşlarım! Yurdumuzu Dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız.

M. Kemal bu sözleri Türk Milleti’nin hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?

a)Konukseverliği b) Çalışkanlığı c) Cesurluğu d) Yardımseverliği

2.Türkiye’nin Milli Hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak b) Ekonomiyi kalkındırmak

c) Dünyadaki tüm Türk devletlerini birleştirmek d) Nüfusu arttırmak

3. Bir devletin ve milletin savaş gücüne ne ad verilir?

a) Askeri güç b) Milli güç c) Politik güç d)Milli güvenlik

4. Siyasi bir amacı gerçekleştirmek için girişilen şiddet eylemlerine ne ad verilir?

a) Anarşist b) Terörist c) Anarşi d) Terör

5. Ülkemizde yürütme görevi hangi kuruma aittir?

a)TBMM-Bakanlar Kurulu b)Başbakan-Cumhurbaşkanı

c)Mahkemeler-TBMM d)Bankalar Kurulu-Cumhurbaşkanı

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaçları arasında yer almaz?

a) Ülkenin bütünlüğünü korumak b) Para basılmasına karar vermek

c) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak d) Kişilerin ve toplumun huzurunu sağlamak

7. Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye’nin Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlardan değildir?

a) Yargıtay b) TBMM c) Bakanlar Kurulu d) Milli Güvenlik Kurulu

8. Milli Güvenlik Kurulunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ülkemizin kalkınmasını sağlamak b) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek

c) Savaşa karar vermek d) Milli güvenlik siyasetinin saptanması konusunda önerilerde bulunmak

9. “Terörün önlenmesi için halkın teröre karşı duyarlı olması gerekir.”

Teröre duyarlı olan bir vatandaş, aşağıdaki davranışların hangisini yapmamalıdır?

a) Güvenlik güçleriyle işbirliği yapmalıdır

b) Kendi zarar görmüyorsa terör olaylarına karşı tepkisiz kalmalıdır

c) Şüphe duyduğu olayları güvenlik güçlerine bildirmelidir

d) Gerekiyorsa saldırganlar aleyhine tanıklık yapmalıdır

10. Milli Güvenlik nedir? Tanımlayınız.

………………………………………………………………………………………………………………

11. Aşağıdaki yargılardan doğru olanını ( D ) ; yanlış olanını ( Y ) olarak işaretleyiniz.

( ) Ülkemizde Yasama gücü TBMM’ye aittir.

( ) Bir ülkenin en önemli Milli güç unsuru Askeri güçtür.

( ) Şuan İçişleri bakanımız Abdullah Gül’dür

( ) Türkiye’de 28 Mart 2004 tarihinde Milletvekili genel seçimleri yapıldı.

( ) Milli güvenlik kuruluna Cumhurbaşkanı olmazsa Genel Kurmay Başkanı başkanlık eder.

12. Terörün yayılma sebeplerinden beşini yazınız

13. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?

14. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel görevlerini yazınız.

15. Her Türk çocuğu Türk olmakla neden gurur duymalıdır? Açıklayınız.

333
0
0
Yorum Yaz