Türk tarihinde yolculuk

2016-12-14 18:59:00

III. ÜNİTE: ANAYURDUMUZ ANADOLU    Anadolu’ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Avrupa Hunları, 6. yüzyılda Sibir Türkleri yapmıştır. Ancak bu akınlar yerleşme amaçlı değildi.    Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. 11. yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla akınlara başlamıştır. Anadolu ya Yapılan İlk Türk Akınlarının Amacı 1.     Anadolu’yu tanımak 2.     Alınması güç olan kaleleri yıpratmak 3.     Gelecekteki yerleşmenin nasıl olacağını kararlaştırmak Pasinler Savaşı (1048) Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapıldı. Nedeni; Bizanslıların Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleridir. Savaşı Selçuklular kazanmıştır. Bizans’ın Anadolu otoritesi zayıflamıştır. NOT: Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071) Büyük Selçuklu Devleti (Alp Arslan) ile Bizanslılar (Romen Diyojen) arasında yapılan bir savaştır. Sebebi; Bizans’ın Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Türkleri Anadolu’dan atmak istemeleridir. Savaşı Selçuklular kazandı. Sonuçları; Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar, Türkiye Tarihi başladı, Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı, Bizans baskısı sona erdi, Bizans Avrupa’dan yardım istedi bu da Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden oldu, Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kuruldu. NOT: Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar.          ANA... Devamı

Kurultaydan meclise

2014-04-10 11:43:00

KURULTAYDAN MECLİSE           7. sınıf örgencisi hakan’a,ögretmeni şöyle demiş:“hakan,isminin anlamı nedir?bu isim nereden gelmektedir?”diye.hakan da  araştırıp,ögrenip söyleyecegim demiş.başlamış araştırmaya.araştırınca orta asyadaki türk devletlerindeki hükümdarlara verilen bir unvan oldugunu ögrenmiş.bu hakan etrafındaki insanlara “bana hükümdar olma yetkisini tanrı vermiştir”diyormuş . Bu anlayışa da KUT anlayışı demişler. Bizim küçük hakan kendi kendine” hükümdarlar gücünü tanrıdan aldıklarını söyleyip egemenliklerini(güçlerini) saglamlaştırmışlar”demiş.            Küçük hakanın merakı artmış,başka neler olmuş acaba diye. KURULTAY denilen bir sözcükle karşılaşmış.sonra bakmış ki kurultay devlet işlerinin görüşüldügü hükümdarın başkanlıgında  halkın da katıldıgı bir meclis. Küçük hakan”nasıl oluyorda devleti hem hakan denilen bir hükümdar yönetecek hem de devletin sorunlarını görüşmek için halkın katıldıgı bir meclis kuruluyor?meclis var ise halkın görüşlerine önem veriliyormuş”dedi.            Sonra baktı ki hükümdar ölünce onun yerine çocuklarından  biri geçiyormuş. Buna da SALTANAT sistemi diyorlarmış. Küçük hakan şöyle düşündü “hükümdarın birden fazla çocugu varsa ne oluyordu acaba?” hemen cevabı da buldu “bunlar hükümdar olmak için taht kavgalarına girişecek ,en güçlü olan hükümdar olacaktı” diye. Küçük hakan yeni şeyler ö... Devamı

Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi

2011-11-14 23:30:00

TC. İNKILÂP TÂRİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK BİRİNCİ BÖLÜM       GİRİŞ OSMANLI  İMPARATORLUĞU’NUN  DAĞILMASI   A. 1876 KANÛN-I ESÂSÎ / 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI / 1878 BERLİN ANTLAŞMASI        Fransız İhtilâli’nin getirdiği milliyetçilik akımı, Balkanlarda zaten olmayan huzuru daha da bozmuş. Osmanlu Devleti’ne karşı ayaklanmaların arkası kesilmez olmuş, Panslavizm politikaları gereği, Ruslar, Balkan halklarını koruyup kollamışlardır. Sonunda Avrupa devletleri İstanbul Konferansı’nı toplamaya karar vermişlerdir. Aleyhinde karar çıkacağını bildiği için, Osmanlı Devleti, konferansın çalışmalarını önlemek amacıyla, konferansın toplandığı 23 Aralık 1876’da Kanûn-ı Esâsî’yi ilân etmiş(I.Meşrûtîyet), konferans yine de toplanmıştır. Osmanlı devleti’nin, önce İstanbul, ardından Londra konferanslarında alınan kararları reddetmesi üzerine, Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır [1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı(93 Harbi)]. Osmanlılar ağır yenilgiye uğramış, Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı topraklarının Rusların isteğine göre parçalanmasına, özellikle İngiltere müdahale etmiş, iptal ettirerek, aynı yıl Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Romanya, Sırbistan ve Karadağ’a bağımsızlık veren (Bulgaristan da, 1908 II.Meşrutiyetin ilânını izleyen günlerde bağımsız olmuştur), Ermeni sorununu ilk kez başlatan Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin dağılmasının önemli aşamalarından birisidir. Balkan sorununu çözmek yerine, içinden çıkılmaz duruma  getirmiştir.   B.  1908 II. MEŞRUTİYET         II.Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı ... Devamı

Milli Uyanış

2010-10-26 19:40:00

ÜNİTE-2 MİLLİ UYANIŞ   Konu Başlığı: GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER (Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından M.Kemal’in Samsun’a çıkışına kadar meydana gelen olaylar  hakkında) KAZANIM                             *Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması  ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,M.Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. *Kuvayi Milliye ruhunun oluşumunu ,milli cemiyetleri ve milli varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.   Verilen bilgiler          I.Dünya Savaşı’nda başlangıçta ittifak devletlerinin üstünlüğü varken çok taze bir güç olan ABD’nin savaşa girişi, savaşın gidişatını İtilaf devletlerinin lehine çevirdi.       Osmanlı Devleti savaşın başlarında pek yenilgi almamasına karşın savaşların uzamasıyla insan ve malzeme yetersizliği nedeniyle zor durumda kaldı.Bir diğer müttefik Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle birlikte Osmanlının  Avusturya Macaristan ile bağlantısı kesildi.Bu kötü gidişat sebebiyle dönemin hükümeti İttihat ve Terakki  Partisi hükümetten çekildi.Savaş itilaf devletlerinin lehine sonuçlandı Wilson İlkeleri(8 Ocak 1918):ABD başkanı Woodrow Wilson ,I.Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamıştır., İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.   **Özetle ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi gerektiğini devletlerarası anlaşmazlıkların&nb... Devamı

Sosyal Bilgileri Öğreniyorum

2009-10-03 15:15:00

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;} @font-face {font-family:"Maiandra GD"; panose-1:2 14 5 2 3 3 8 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Altbilgi Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-unhide:no; color:navy; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.grame {mso-style-name:grame; mso-style-unhide:no;} span.AltbilgiChar {mso-style-name:"Altbilgi Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Altbilgi; m... Devamı

ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

2009-05-06 23:24:00

ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI M. Kemal Atatürk, dış politikada "Yurtta barış,dünyada barış!" ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmaları imzaladı. Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikaları karşısında Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi dostluk antlaşmalarını imzaladı. Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını rceden tahmin ederek gerekli önlemler alması ve barış amaçlı bir politika izlemesi Türkiye'nin bu savaşta doğru kararlar almasını sağlayacaktı. II. DÜNYA SAVAŞI (1939 - 1945) II. Dünya Savaşı'nın Nedenleri 1.I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman¬ya'da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'na neden oldu. 2. I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilme¬sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne¬denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. 3. İtalya Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkma¬sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya'yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini'nin İtalya'yı büyük devlet yapmak istemesi, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ol-du. 4. Uzak Doğu'da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya'dan çıkarmak istedi. Savaşın Gelişimi  İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa¬rak "Üçlü Mihver" grubunu kurmuşlardır.  Almanya'da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant¬laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla¬mıştır.  Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.  Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa "Müttefik Devletler" grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve AB... Devamı

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER (YAŞAYAN DEMOKRASİ)

2009-04-15 17:40:00

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:18.0pt 28.3pt 44.95pt 36.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:595.3pt 841.9pt; margin:26.95pt 28.3pt 44.95pt 36.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-columns:2 not-even 252.0pt 18.0pt 261.0pt; mso-column-separator:solid; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:4748485; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-117912252 -984068082 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1 {mso-list-id:102922114; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:105169370 -984068082 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2 {mso-list-id:418909333; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-447444522 -984068082 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:b... Devamı